Jsme jeden tým, který nic nevzdává, bojuje a drží při sobě! JSME TEMPO!


SRPNOVÝ TURNAJ mladších žáků DAVLE

23.08.2012 19:10

 

 

Pořadatel Povltavská fotbalová akademie o.s.

Místo, termín 26.srpna 2012 hřiště v Davli (tráva)

 

Program 8,30 – 8,50 prezentace družstev 9,00 – 14,00 utkání dle rozlosování + slavnostní zakončení, vyhlášení výsledků (čas ukončení je orientační)

 

Podmínky účasti

1. startovné 

2. při prezentaci odevzdání soupisky (viz příloha propozic) max.15 hráčů 2000 a mladší

3. dvě sada dresů s čísly nebo 1 sada dresů s čísly a rozlišovací nátělníky odlišné barvy

4. družstvo je povinno počítat s úpravami časového rozpisu a nastoupit k utkání

v čase stanoveném pořadatelem turnaje. Zpoždění nástupu má za následek kontumaci utkání

 

Organizační

1. Hrací systém: 7+1 každý s každým ve skupině

Odměny a ceny: nejlepší hráč, nejlepší brankař, nejtalentovanější hráč, dále 1.-3. místo medaile,1.-3.místo poháry, každé družstvo tašku věcných a sladkých cen

2.Hraje se dle pravidel fotbalu, není-li v těchto propozicích stanoveno jinak

3. Doba hry bude upravena dle počtu účasníků (předpoklad je 1x20 min.)

4. Námitky se přijímají oproti nevratnému vkladu 200,-Kč do 5 min.po skončení utkání

5. rozhodčí zajistí pořadatel sám

6. v případě projevů hrubého nesportovního chování hráčů nebo funkcionářů družstva má pořadatel právo celé družstvo vyloučit z turnaje

7. Účastníci berou na vědomí, že všichni hráči startují na vlastní zodpovědnost a že pořadatel turnaje nezodpovídá za případnou škodu na zdraví či majetku.

8. Občerstvení je možno zakoupit v areálu stadionu

 

 

 

—————

Zpět