Jsme jeden tým, který nic nevzdává, bojuje a drží při sobě! JSME TEMPO!


Přihláška za člena FAČR

24.01.2012 13:31

V těchto dnech jste obdrželi do svých e-mailů pokyny, jak se stát členem nově vzniklé fotbalové asociace (FAČR).

Kdo tento e-mail nedostal, či nečetl, níže jeho plné znění. 

Prosím všechny, aby přihlášky donesly včas, aby nebyl problém s jejich hromadným zpracováním a doručením!!!

Jak je níže psáno, kdokoli chce hrát fotbal pod hlavičkou FAČR, musí se stát jejím členem!!!

 

FACR-prihlaska (stáhněte kliknutím)

 

E-MAIL od vedení klubu:

 

Vážení sportovní přátelé, milí Tempáci,

 

obracíme se na Vás ve velmi důležité věci, která má přímý vliv na budoucí sportovní činnost každého z našich hráčů. Předem Vás proto velmi prosíme o pozornost a pomoc.

 

V souvislosti se změnami, jimiž prochází Fotbalová asociace České republiky (FAČR - dříve Českomoravský fotbalový svaz) byly již v roce 2011 přijaty nové stanovy. Ty přináší mimo jiné nové pojetí členství v asociaci, které se týká každého jednoho hráče bez ohledu na věk. Dnem 30. června 2012 totiž všem končí současné členství a bez jeho obnovení v souladu s nově přijatými stanovami a směrnicemi se NIKDO nebude moci zapojit do soutěží pořádaných FAČR.

 

Podání přihlášky k nové registraci naštěstí není složité. Jelikož však musí být podepsána uchazečem o členství a pokud je mladší 15 let také jeho zákonným zástupcem, nelze novou registraci provést bez Vaší účasti.

 

V příloze tohoto mailu naleznete již částečně vyplněný formulář, který lze dovyplnit elektronicky nebo ručně (v takovém případě je třeba údaje vypsat čitelně v souladu se vzory písmen a čísel uvedených na formuláři – přihláška bude následně zpracována strojově, proto je čitelnost velmi důležitá).

 

Přihlášku budou v rámci svých týmů distribuovat a hlavně od všech vyplněnou a podepsanou vybírat rovněž vedoucí týmů. Jim tímto předem děkujeme za pomoc při této administrativní akci a velmi prosíme, abyste jim v tomto směru vyšli maximálně vstříc a činnost co nejvíce usnadnili. Pomůžete jim již tím, pokud si přihlášku z přílohy tohoto mailu sami vytisknete a co nejdříve ji vyplněnou a podepsanou doručíte vedoucímu Vašeho týmů.

 

Pokud jde o vlastní vyplňování, vyplňte prosím pouze část dotazníku nad podpisy – tedy jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, rodné číslo (u cizinců číslo pasu) a bydliště. Telefonní kontakt a e-mail jsou – ačkoliv to z dotazníků ani směrnice nevyplývá, nicméně je k tomu tento závazný výklad – pouze DOBROVOLNĚ uváděné údaje a na rozdíl od těch ostatních tedy nemusí být povinně vyplněny.

 

Zbývající část dotazníku jsme již předvyplnili a před odevzdáním FAČR bude formulář za klub už pouze podepsán. Stejně tak FC TEMPO PRAHA uhradí za každého svého člena členský příspěvek FAČR ve výši 50,- Kč z měsíčně hrazených provozních příspěvků. Tuto částku proto, prosím, neplaťte a vedoucí ji nebudou vybírat.

 

Vzhledem k tomu, že všechny přihlášky musí být odevzdány na FAČR nejpozději do 29. února 2012, prosíme o jejich odevzdání všem vedoucím Vašich týmů nejpozději do 15. února 2012 tak, aby ti mohli provést kompletaci a všechny přihlášky odevzdat Liboru Koubkovi nebo Petru Dedkovi nejpozději do 22. února 2012.

 

Vzhledem k tomu, že řádné odevzdání vyplněných a podepsaných přihlášek je NUTNÉ pro další působení v soutěžích FAČR, ještě jednou s maximální naléhavostí prosíme o pomoc při plnění této administrativní povinnosti.

 

Děkujeme za pochopení a pomoc

 

Mgr. Jiří Trunečka

 

předseda VV FC Tempo Praha, o.s.

 

 

—————

Zpět