Jsme jeden tým, který nic nevzdává, bojuje a drží při sobě! JSME TEMPO!


Používání dětských autosedaček

03.04.2008 07:47

Od 1. července 2006 nabude účinnosti zákon č. 411/2005 Sb., o silničním provozu, který novelizuje v současnosti platný zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

Zákon stanovuje mimo jiné nové pravidlo pro používání dětských autosedaček, a to pro děti do 150 cm a 36 kg. Dětské autosedačky jsou nově povinné na všech typech komunikací, tj. i ve městech. Z této povinnosti však zákon povoluje následující výjimku:

Povinnost přepravovat dítě v dětské autosedačce se nevztahuje na vozidla zabezpečující přepravu dětí do mateřských a základních škol a na sportovní akce, ovšem rychlost vozu je v takovém případě omezena maximálně na 70 km/h. V neposlední řadě však i tato výjimka není na dlouho a skončí 1.5.2008. 
 

Převzato z www.fotbal.cz

—————

Zpět