Jsme jeden tým, který nic nevzdává, bojuje a drží při sobě! JSME TEMPO!


Koncepce a pravidla týmu

07.06.2009 08:43

Zodpovědnost realizačního týmu

 

Trenéři zodpovídají za výsledky a herní projev mužstva včetně tréninkového procesu.

 

Vedoucí týmu zodpovídá za organizační zajištění chodu mužstva.

 

Podmínkou a nutností je vzájemná spolupráce všech členů realizačního týmu.

 

Pravidelná periodická setkání kompletního realizačního týmu s cílem jednotnosti vystupování, maximální a včasné informovanosti kompletního realizačního týmu.

 

Nominace

 

Nominaci určují trenéři po vzájemné dohodě.

 

Při nominaci berou trenéři v úvahu zejména momentální výkonnost hráčů, účast a přístup k tréninkovému procesu, přístup a nasazení v jednotlivých soutěžních utkáních.

 

Možnost účasti na turnajích nebo utkáních i pro nenominované hráče s cílem upevňování soudržnosti a udržování pozitivní atmosféry v týmu.

 

Vedoucí mužstva informuje rodiče a vede s nimi dialog.

 

Možnosti pravidelné elektronické a mobilní komunikace rodičů s trenéry a vedoucím mužstva.

 

Zveřejňování veškerých aktuálních informací na webových stránkách mužstva.

 

Evidence docházky

 

Vedení podrobných záznamů o účasti hráčů na tréninku, na turnajích a v jednotlivých utkáních.

 

Nutnost řádné omluvy absence hráče ještě před začátkem tréninku, turnaje nebo utkání.

 

Stanovení sezónních priorit mužstva

 

Úspěšná reprezentace v mistrovských utkáních s cílem komplexní vytíženosti celého hráčského kádru.

 

Vytíženost hráčského kádru

 

Základní snahou realizačního týmu je využití kompletního hráčské kádru.

 

V případě účasti na prioritních sezónních akcích bude více vytěžováni (dle trenérů) momentálně hráči s nejlepší formou, v závislosti na stanoveném počtu hráčů v poli.

 

Je třeba, aby hráči, kteří nejsou v nominaci na prioritní akce, byli nedílnou součástí týmu a byli neustále motivováni větší vytížeností v mistrovských a přátelských utkáním s cílem dostat se do užšího kádru i pro prioritní sezónní akce a motivovat se navzájem v rámci celého hráčského kádru.

 

 

Pravomoce rodičů

 

Pokyny pro hráče na veškerých týmových akcích vydávají pouze trenéři nebo vedoucí týmu.

 

Rodiče nemají přístup do kabiny mužstva (pouze ve vyjímečných případech nebo dle pokynů trenérů).

 

Rodiče by měli s realizačním týmem v maximální možné míře komunikovat, realizační tým je přístupný k jakékoliv věcné diskusi. Je třeba mít vždy na paměti, že problémy je třeba řešit uvnitř týmu !!!

 

Doporučení k maximální podpoře hráčů od rodičů, samozřejmě v rámci možností jednotlivých rodičů – každý hráč má svou cenu a každý hráč je součástí týmu.

 

 Je třeba neustále motivovat hráče i v rodinném kruhu k příkladnému přístupu a nasazení při všech týmových akcích včetně tréninků, k neustálému zvyšování výkonnosti a fyzické připravenosti.

 

Důležitým faktorem je také dodržování správné životosprávy a to se týká hlavně správného spánkového režimu před každou týmovou akcí.

 

Dlouhodobé cíle mužstva

 

Mužstvo je budováno s cílem zajištění plynulého přechodu na „velký“ fotbal.

  

Jedním z nejdůležitějších cílů je zajištění maximálně efektivní vzájemné komunikace mezi rodiči a realizačním týmem.

 

Realizační tým se snaží a bude vždy snažit odvádět pro mužstvo maximum, často i bez ohledu na vlastní časové a finanční možnosti, a proto všichni utvořme tu správnou partu, která bude fungovat, aby všichni hráči – naši synové – cítili maximální podporu od nás všech – od svých rodičů.

 

 

—————

Zpět